110 éves postáját ünnepelte Nyárlőrinc

Nyárlőrinc, 2015. május 24. – Ezen a napon ünnepelte a helyi posta megnyitásának 110. évfordulóját Nyárlőrinc község lakossága. 

MEGHÍVÓ

ÜNNEPSÉG ÉS KIÁLLÍTÁS

A posta megnyitásáról történő megemlékezés és kiállítás a falunapi ünnepségsorozat nyitó rendezvénye volt.

A Községi Könyvtár zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A rendezvény sikerében nagy része volt Pénzváltó Istvánnak, Nyárlőrinc polgármesterének (helyiség biztosítása, a település lakosságának mozgósítása, a kulturális műsor részeként elhangzó élőzene biztosítása, ünnepi köszöntő).

Pénzváltó István ünnepi beszédében szólt a posta jelentőségéről és meghatározó szerepéről egy-egy település életében.

– Egy falusi közösség életében nagy szerepe van annak, milyen közszolgáltatások érhetők el helyben. Ezek között van a postahivatal is. Különösen így volt ez régebben, mert a posta köldökzsinór volt a külvilág felé – mondta beszédében a polgármester. – Egy-egy közösség legnépszerűbb tagjai közé tartoznak a postások, irántuk bizalommal vannak az emberek. Ezért a falu életében a postások fontos szerepet töltenek be. – Reményét fejezte ki, hogy 110 év múlva is lesz működő posta a községben. Megköszönte a megemlékezés helyi támogatóinak segítségét és a lakosság érdeklődését. Külön is méltatta a helyi postások felelősségteljes munkáját és emberségességét.

Érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők Torkos László, a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság területi üzemeltetési osztályvezetője beszédét is.

– A 110 évvel ezelőtt létrejött posta elősegítette a település fejlődését, mert bekapcsolta az itt élő embereket az ország vérkeringésébe – hangsúlyozta Torkos László. – A posta hozta a híreket, újságokat, a hivatalos- és magánleveleket. Célba juttatta a pénz küldeményeket, őrizte az emberek megtakarított pénzét. Működtette a távíró- és telefon-összeköttetést, intézte a rádió- és televízióügyeket. Összekapcsolta az itteni embereket távoli tájon élő rokonokkal, ismerősökkel, az egész országgal, a nagyvilággal. A Magyar Postának nem csak a múltja érdemes társadalmi elismerésre, hanem a jelene és a jövője is. A postások azért dolgoznak nap mint nap, hogy a lakosság bizalmát sikerrel megtartsák. A posta örök, de úgy, hogy örökké változik. Változik a korral, a technikai fejlődéssel, a társadalmi igényekkel.

Torkos László, mint kuriózumot említette, hogy a posta valamikor marhalevelet is árult. Ekkor még nem tudta, hogy az utána szót kapó Szabó Panna diák versének címe a „Marhalevél” lesz. A szavalat a közönség körében derűt váltott ki.

A kiállítási anyagot Tóth László kuratóriumi elnök mutatta be. Kiemelte, hogy a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány általános posta- és bélyegtörténeti kiállítása mellett évek óta nagy sikere van a hasonló rendezvényeken a Kass János tervezte bélyeggrafikáknak és bélyegeknek. Biztos benne – hangsúlyozta -, hogy a kiállításnak helyet adó nyárlőrinci könyvtár falai közt is sok olyan könyv található, amelyben Kass János illusztrációi láthatók.

A kiállítás negyedik, nagy jelentőségű része a nyárlőrinci anyag. Tóth László elismerően szólt a helyi adatgyűjtésről és az itteni tárgyi emlékek megőrzéséről. Kiemelte, hogy Klement Zoltánnénak és Klement Zoltánnak köszönhetően a helyi gyűjtemény sok postatörténeti dokumentumot és különböző távközlési berendezést is tartalmaz. A Klement házaspár egykor, az LB telefonközpont leszerelésekor hosszas levelezgetéssel elérte, hogy az tárgyi emlékként továbbra is a községben maradjon. A látogatók kezükbe vehetik a kiállításon a helyi posta 1912-től datált szemlekönyveit, amelyekből megtudhatják, mikor ki volt a postavezető, és milyen kezelési szabálytalanságok fordultak elő a nyárlőrinci postán. A Klement házaspár jelenleg Visegrádon él, de ez a rendezvény „visszahívta” őket, és ők örömmel jöttek. Rajtuk kívül Nagy Ferenc egykori kézbesítő a régi ruháit, iratait adta kölcsön a kiállításra. Magyar Andrea, Nyárlőrinc posta jelenlegi vezetője és munkatársai, valamint Tóth Tímea, a Kecskemét 1. sz. megyei posta vezetője szintén jelentősen hozzájárult a kiállítás sikeréhez.

Az ilyen és hasonló rendezvények jó alkalmat adnak arra, hogy rohanó világunkban megálljunk egy kicsit. Miközben a múltra emlékezünk, a jelenről és a közeljövőről is tudunk néhány szót mondani ügyfeleinknek.

MÉDIA-VISSZHANG

lcafe.hu/hirek_galeria/1828-postatorteneti-kiallitas-nyilt-nyarlorincen 

Nyárlőrinci Hírmondó, 2015. májusi szám

ADATOK A NYÁRLŐRINCI POSTA TÖRTÉNETÉBŐL

 

Postaügynökség nyílt 1905-ben, postahivatallá átminősítve 1964.-ben. Státusza működő posta.

A település és a posta neve:

1905-1940? KOHÁRYSZENTLŐRINC
1940-es évek: KOHÁRYMAJOR
1950-től: NYÁRSZENTLŐRINC
1953-tól: NYÁRLŐRINC

ORSZÁGOS POSTAI SZAKNAPTÁRAKBÓL GYŰJTÖTT ADATOK

Megjegyzés: Az ügynökség neve után álló betű a postaigazgatósági kerületet jelzi. Az ügynök neve utáni helynév az ellenőrzőhivatal nevét, a számcsoport az ügynöki jutalékot jelenti. A szaknaptárakban feltüntetett adatok az előző évre vontatkoznak.

KÖZLEKEDÉSI SZAKNAPTÁR 1914 ÉVRE – Budapesti kerület, igazgatóság – Postaügynökségek fejezetrész: 312. oldalon:
” Koháryszentlőrinc Döncő Pál 180”

KÖZLEKEDÉSI SZAKNAPTÁR 1931 ÉVRE – Postaügynökségek fejezetrészben: 252. oldalon: „Koháryszentlőrinc pu. Sz. Domoki Sándor Kecskemét 204”

POSTÁS SZAKNAPTÁR 1936 ÉVRE – Postaügynökségek: 526. oldalon:
„Koháryszentlőrinc pu. Sz. Domoki Sándor Kecskemét 1905”

POSTÁS SZAKNAPTÁR 1937 ÉVRE – Postaügynökségek: 466. oldalon:
„Koháryszentlőrinc pu. Sz. Batu István Kecskemét 1840”

POSTÁS SZAKNAPTÁR 1939 ÉVRE – Postaügynökségek: 416. oldalon:
Koháryszentlőrinc pu. Sz. Bartos András Kecskemét 3497”

POSTÁS SZAKNAPTÁR 1940 ÉVRE – Postaügynökségek: 450. oldalon:
„Koháryszentlőrinc pu. Sz. Bartos András Kecskemét” (jutalék nincs feltüntetve)

POSTÁS SZAKNAPTÁR 1942 ÉVRE – Postaügynökségek: 636. oldalon:
„Kohárymajor Sz. Kiss István Kecskemét 1. 4626”

POSTÁS TÁJÉKOZTATÓ KÖNYV 1944 ÉVRE – Postaügynökségek: 539. oldalon:
„Kohárymajor pu. Sz. Kiss István Kecskemét 1. 9248”

POSTÁS ÚTMUTATÓ 1948 – Postaügynökségek: 391. oldalon:
„Kohárymajor ptb. Sz. eh: Kecskemét 1. díjöv: 3 Kiss István pü., Zelenka Ignác kézb.”

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány, Szentes, 2015. 05.15.

Gyűjtötte: Verók István kiállításvezető, Szentes

A POSTA DOLGOZÓI 2015-BEN

 

Nyarlorinc-20150524-DSCN4588

Magyar Andrea postavezető, Kiss Ildikó egyesített felvevő, Marsa János és Hajagos Miklós kézbesítők