150 éves postáját ünnepelte Hajós város

Hajós, 2018. május 11. – 150 éve, 1868-ban nyílt posta Hajóson. Erre és az eltelt másfél évszázad postai eseményeire emlékeztek május 11-én pénteken 11 órától a hajósi Barokk Kastélyban.

A jubileumi ünnepséget és a hozzá kapcsolódó postatörténeti kiállítást Hajós posta dolgozói és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány rendezte, a város önkormányzata, a kalocsai körzeti posta, a Barokk Kastély és Hirth József bélyeggyűjtő támogatásával.

Az időszaki kiállítás a Magyar Posta és a magyar bélyegkiadás története mellett Kass János Kossuth-díjas grafikusművész bélyegterveit és bélyegeit mutatta be, helyben gyűjtött emlékekkel és anyagokkal kiegészítve.

 

Ünnepség

A jubileumi megemlékezés résztvevőit Geigerné Scherer Anna, Kalocsa körzeti posta vezetője köszönötte, aki korábban 17 évig irányította a hajósi postát.

Rácz Tamásné, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának vezetője ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt évszázadokban hatalmas fejlődésen ment keresztül a magyar postaszolgálat, egy valami azonban nem változott: a postások régen is, most is megbízhatóan, áldozatkészséggel látják el a szolgálatot, és a lakosság elismeri munkájukat, emberségüket.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet, Hajós város polgármester-asszonya ünnepi köszöntőjében megerősítette: a város polgárai számára nélkülözhetetlen a posta jelenléte, szolgáltatása, és külön kiemelte, milyen nagyra becsüli a postások tudását, segítőkészségét. Bármilyen ügyben fordulhatnak a postásokhoz. Előfordul például, hogy az önkormányzat a postásktól kap információt arról, ki szorul segítségre, támogatásra a városlakók közül. A postások hely- és emberismerete nagy érték a városvezetés számára.

A jubileum alkalmából a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány posta- és bélyegtörténeti kiállítást hozott a városba, amit  a hajósi Barokk Kastély két termében rendeztek be a kastély és a posta dolgozói. A kiállítás megtekintéséhez Tóth László, alapítványunk kuratóriumának elnöke mondott bevezetőt, melyben a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a kiállításon látható postatörténeti értékeket és érdekességeket. Az alapítványunk által biztosított posta- és bélyegtörténeti kiállítást Hirth József bélyeggyűjtő a hajósi posta régi bélyegzőlenyomataival ellátott, gazdag levél- és levelezőlap-ritkaságokkal egészítette ki, tette teljessé.

Az ünnepséget hajósi versmondó szavalata és óvodások által előadott német nemzetiségi tánc színesítette.

 

Képek a rendezvényről

 

 

Sajtóvisszhang

A 150 éves hajósi postát ünnepelték

Gong Rádió, Kecskemét

 


Hajós posta története

 

Méltán állítható, hogy Hajós város legrégebbi közszolgáltató intézménye a 150 éve megnyílt, és azóta folyamatosan működő posta. A településen egy évvel az osztrák-magyar kiegyezést követően, 1868-ban nyitott postamesterséget a Magyar Királyi Posta.

A hajósi posta teljes története még feltárásra, feldolgozásra vár.

A Magyar Királyi Posta korabeli közlönyeiből és évkönyveiből annyi kiderül, hogy Hajós első postamesterének Szűcs Sándort nevezték ki 1868-ban, de csak rövid ideig maradt a posztján, ugyanis még abban az évben, novemberben Faller József postamesteri kinevezéséről olvashatunk a közlönyben.

Faller József 1868-tól 1876-ban bekövetkezett haláláig volt postamester, azt követően pedig tíz évig a felesége, özv. Faller Józsefné látta el az ezzel járó feladatokat.

Őt 1886-ban Martinovich József követte, aki több mint négy évtizedig szolgálta postamesterként a község lakosságát. 1931-ben az akkori postai szaknévsor szerint még ő vezette a hajósi postát. Hogy a postamesteri tisztséget pontosan meddig töltötte be, egyelőre nem sikerült kideríteni.

Tény, hogy 1935-ben új postamestert nevezett ki Hajósra a Magyar Királyi Posta vezetése özv. Kazal Józsefné, szül. Berahardt Rózsa személyében, aki 1944-45-ig gondoskodott a postai szolgáltatásról.

1948-ban Szinay Győzőt nevezi meg hajósi postamesterként az akkori postai évkönyv, ám kinevezésének időpontja nem található. Szinay Győző neve először a „Rendeletek Tára a Magyar Királyi Posta részére” címmel kiadott közlöny 1941 és ’42-es évfolyamának néhány számában olvasható. Azoknak a névsorában szerepel, akik 1941-ben, a Délvidék visszafoglalása után az ottani postahálózat megszervezésében nyújtott kiemelkedő tevékenységük elismeréseként „Emlékiratot” kaptak a postavezérigazgatótól. Szinay Győző nemcsak a délvidéki, hanem a felvidéki és a Kárpát-aljai területen végzett munkáért is kapott ilyen elismerést 1942-ben. A névsorban Szinay Győzőt 1941-ben II. oszt. altisztként, 1942-ben pedig kiadóként tüntették fel. 1942-ben újra bekerült a neve a közlönybe, júliusban a bezdáni postahivatal kezelésére kapott megbízást. A névsor nem tünteti fel az eredeti szolgálati helyét, így nem tudni, hogy arról a Szinay Győzőről van-e szó, aki később hajósi postamester lett. Valószínűleg igen. Tény, hogy az 1948-as országos szaknévsorba már hajósi postamesterként került be a neve.

1948-tól teljes és pontos a postavezetők névsora, hála a postán megőrzött szemlekönyveknek, amiben egyebek mellett a vezetőváltásokat is rögzítették.

A régi szemlekönyvek alapján a postavezetők névsora Hajós postán 1948 után:

Szinay Győző                      (1948 ?) – 1971.12.10-ig (nyugdíjba vonulásáig)
Kollár András                     1971.12.10 –1974.05.02.
Török Antal                         1974.05.02 – 1999.10.27.
Geigerné Scherer Anna   1999.10.27 – 2016.04.04.
Napjainkban: Horváth Kinga Erika

Tény, hogy Martinovich József 45 évig, Szinay Győző közel negyedszázadon át, Török Antal 25 évig, Geigerné Scherer Anna pedig 17 évig vezette Hajós postát.

***

Hajóst 1890-ben kapcsolták be az országos távírdai hálózat Budapest és Baja közötti vonalába. Sajnos nincs nyoma a korabeli közlönyökben, hogy mikor kapott telefonvonalat, de 1925-ben a postán már nem csak távirat-, de távbeszélő-szolgáltatás is létezett.

További részletek az alábbi letölthető dokumentumban (PDF):