225 éve nyílt postáját ünnepelte Békéscsaba

Epizódok a csabai posta történetéből

Posta a császár parancsára

1788-ig Békés vármegyében nem volt postaút, nem működött postaállomás. A hivatalos leveleket Aradon vagy Simándon adták fel, ott volt legközelebb posta. Magánlevelezés még csak elvétve volt ekkoriban. II. József császár rendeletére 1788-ban nyílt meg a vármegyét átszelő első postaút, és ezzel egyidőben postaállomás létesült Csabán, Gyulán, Orosházán, Tótkomlóson.

Száz évig egy család adta a postamestereket

Csabán az első postaállomást Masznitius Tóbiás, a település akkori jegyzője nyitotta meg, saját házában, a város szélén, a Gyulai út mentén, a régi vásártér mellett. Masznitius Tóbiás a Felvidékről települt Csabára. Családjában közel száz éven át szállt apáról fiúra a postamesteri státusz, ami akkoriban örökölhető volt. A posta hivatalos nyelve ekkor még a német volt, minden postaállomás az osztrák posta szervezetéhez tartozott.

Postakocsi kontra vasút

A Csabán átmenő postakocsik kezdetben csak levelet, pénzeslevelet és csomagot szállítottak, utasokat nem. 1858-ban megnyílt a Szolnok-Arad közti vasútvonal. Ez változást hozott a postaforgalomban is. Az újságok, hivatalos és magánlevelek Pestről vonattal érkeztek Csabára. Amikor lovas postakocsi hozta, három nap kellett hozzá, vonattal még az indítás napján célhoz értek a küldemények.

A Csaba népessége és gazdasága fejlődött, fokozatosan került beljebb a település központjához közelebb a posta. Előbb a Masznitius-család tagjainak ingatlanai, később különböző bérlemények adtak helyet a postahivatalnak.

Csaba a fejlődés útján

1867-től a magyar posta kivált az osztrák posta szervezetéből, Magyar Királyi Posta néven önállósult, és a kiegyezés utáni gazdasági fejlődést követve maga is jelentős fejlődésen ment át. Csabán 1872-ben új posta nyílt a vasútállomáson, majd 1886-ban Erzsébethelyen.

1895-ben átadták Békés-Csabán az első telefonközpontot a postán. Ekkor mindössze kilenc telefonelőfizető volt a városban. 1908-ban nyílt meg Békéscsaba-Budapest között az interurbán telefonálás lehetősége.

Postapalota a városközpontban

A főposta 1927-ben a Szent István téren felépült új, impozáns postapalotába költözött. Az új telefonközpont ekkor még nem volt kész, azt az Ericsson-cég  1928-ban adta át. A kapcsolóközpontban a hölgyek hintaszékhez hasonló – úgynevezett szántalpú – székeken ülve dugdosták a zsinórokat, melyekkel összekötötték az egymással beszélni kívánó hívó és hívott felet.

Békéscsaba 1950-ben megyeszékhely lett, fejlődése nagyobb fokozatra kapcsolt.

Kézbesítés

Az 1960-as években a kézbesítők a többszintes házak legfelső emeleteire is ajtóig vitték a postai küldeményeket. Az 1970-es évektől szerelték fel a többszintes házak bejáratánál a ma is ismert csoportos levélszekrényeket. Ettől kezdve a hírlapokat és közönséges leveleket nem vitték fel a postások az emeletre.

Békéscsaba külterületén az 1970-es évek előtt lóháton, később kerékpárral vagy kismotorral jártak a kézbesítők. 1975-ben vezették be a ma is ismert támpontos kézbesítést, amikor a postás gépkocsival hozta a küldeményeket, és forgalmas helyeken felállított levélszekrény-csoportoknál kézbesített és vett fel levelet, pénzt, csomagot.

Már hat postája van a városnak

1950-ben Gerlán, 1975-ben a Kazinczy-lakótelepen nyílt kisposta. 1973-ban Békéscsabához csatolták Mezőmegyer községet az 1936-ban megnyílt postájával együtt. Így a posták száma Békéscsabán hatra emelkedett.

A postaforgalom az 1970-es évekre kinőtte a Szent István téri főposta épületét. 1979-ben a főposta átköltözött a Szabadság tér 1-3. számú új épületbe, amelynek szomszédságában 1983-ban átadtak egy modern Crossbar-típusú telefonközpontot és távközlési üzemet, hogy a cégek, intézmények és magánszemélyek rohamosan növekvő „telefonéhségét” ki lehessen elégíteni.

1990-ben kormányzati döntés alapján szétvált a postaszolgálat, a távközlés és a rádió-televízió műsorszórás. Megalakult a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Műsorszóró Vállalat.

Kilencre emelkedett a posták száma

1991-ben új kisposta nyílt a József Attila lakótelepen. 2001 végén üzletházi posta kezdte meg működését a Csaba Centerben és a Tesco bevásárlóközpontban. Ezzel a posták száma kilencre emelkedett a városban.

Új főposta számítógépes technológiával

A főposta 2004 decemberében átköltözött mai helyére, a Munkácsy utca 6-8. szám alatti modern, intergált számítógépes technológiával, elektronikus ügyfélhívóval felszerelt, nyitottpultos, XXI. századi postaépületbe.

Békéscsaba 1. sz. postán jelenleg közel 140, a további, kisebb postákon 35 dolgozó teljesít szolgálatot.

Lásd még:

Posta (Békéscsaba) című oldal a BékésWiki online helyismereti enciklopédiában

Békéscsaba postatörténeti kronológiája (kézirat):  Bekescsaba-postatorteneti-kronologia

A folytatáshoz kattintson a következő oldalszámra!