Együtt Szentesért Egyesület tagjainak látogatása

Szentes, 2011. október 28. – Az Együtt Szentesért Egyesület tagjai és családtagjaik – mintegy 30 érdeklődő – ezen a napon megtekintették a szentesi állandó kiállításunkat.

Labátné Nan Piroska, az egyesület vezetőségi tagja elmondta: alapszabályukban többek között szerepel, hogy megismerkednek más civil szervezetekkel, s igyekeznek minél jobban megismerni és hirdetni a város kulturális nevezetességeit, idegenforgalmi látnivalóit.

Tóth László, alapítványunk elnöke a magyar posta történetéről beszélt a vendégeknek, majd Verók István kiállításvezető, nyugalmazott szentesi postavezető ismertette Szentes posta történetét. Ezt követően a látogatók három csoportra osztva tekintették meg a kiállítást. A tárlatvezető Juhászné Pálnok Lenke, Tóth László és Verók István volt.

A látogatók nagy elismeréssel szóltak a bemutatott  tárgyak szép és színvonalas elrendezéséről, valamint a lelkes, szakszerű tárlatvezetőkről, amit a vendégkönyvben is rögzítettek. Az 1 órásra tervezett látogatás közel 2 órásra sikeredett. Akik először jártak itt elmondták, sajnálják, hogy nem korábban ismerték meg a kiállítást, mert már elhozták volna hazai és külföldi vendégeiket is megmutatni ezt a csodálatos gyűjteményt. Összességében mindenkinek tetszett a kiállítás, de itt is a bemutatott működő kézikapcsolásos telefonközpontnak és a távgépírónak volt a legnagyobb sikere.

Az alábbi fotókat Juhászné Pálnok Lenke készítette:

Így látták az Együtt Szentesért Egyesület tagjai

Az Együtt Szentesért Egyesület 2011. október 28-i programja:
a szentesi Postatörténeti Múzeum meglátogatása

Egyesületünk ez évi programsorozatának egyik fontos eleme volt városunk, közvetlen környezetünk, és helyi kulturális értékeink megismerése és megismertetése.

A programsorozatot „Ismerd meg jobban városod!” címmel szerveztük, s a sorozat ez évi záróeseménye a szentesi Postatörténeti Múzeum megtekintése volt.

A programra egyesületi tagok jöttek el, valamint más érdeklődők is társultak hozzánk. Jóllehet a kiállítás a városunkban található, nem is eldugott helyen, hanem a városközpontban, a Kossuth utcán található posta épületében, a múzeum számunkra ismeretlen volt.

A fogadtatás nagyon kedves volt, a helyszín barátságos, minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a múzeumi felfedező látogatásunk során. Verók István kiállításvezető, nyugalmazott szentesi postavezető fogadott minket, nagy lelkesedéssel és szeretettel mesélt nekünk a szentesi posta történetéről. Tóth László, a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány elnöke pedig a magyar posta történetéről beszélt hasonló elkötelezettséggel, szakértelemmel. Végigjártuk a kiállítás minden termét, megtekintettük a postával kapcsolatos emlékeket, használati tárgyakat, időnként rácsodálkoztunk a régi, ma már feledésbe merült tárgyakra. Verók István, Tóth László mellett Juhászné Pálnok Lenke szakértelmét és vendégszeretetét is csak dicsérni tudjuk!

Az idő szinte repült, észre sem vettük, hogy tovább maradtunk a tervezettnél, elidőztünk egy-egy teremben és érdeklődéssel hallgattuk vezetőink szakszerű és érdekfeszítő magyarázatát.

Jó, hogy tudomást szereztünk erről a kiállításról! Az anyag nagyon gazdag, értékes, méltó arra, hogy nagyobb publicitást kapjon! Javasoljuk, legyen szerves része Szentes város idegenforgalmi látványosságainak! Nézzék meg minél többen az itteniek közül is, és nézzék meg az idelátogatók is, vigyék jó hírét városukba, országukba!

Gratulálunk a múzeum létrehozásához és gondozásához, és köszönetünket fejezzük ki vendéglátóinknak az élményért!

Együtt Szentesért Egyesület 

Egyesületünk civil szervezet, 13 éve működik a lakosság szolgálatában. Célunk a társasági, közösségi, közéleti tevékenység segítése, szervezése Szentes város és vonzáskörzetének fejlesztése érdekében, hogy segítsük az egyéni és közösségi törekvéseket, találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsünk a városban működő más civil szervezetekkel, intézményekkel, az alkotó lokálpatriotizmus erősítése érdekében. Célunk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk Szentes és térsége kiegyensúlyozott  gazdasági, társadalmi fejlődéséhez, a közélet iránti érzékenység növeléséhez.Egyesületünk feladatai közé tartozik Szentes és környékének természeti és épített értékeinek, valamint történelmi és kulturális emlékeinek védelme, ápolása és megismertetése. Céljaink megvalósítása érdekében különböző programokat szervezünk. Ilyen volt a Postatörténeti Múzeum megtekintése is.

Szentes, 2011. október 31.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta
az Együtt Szentesért Egyesület elnöke