Emléktábla-avatás és kiállítás Csabaszabadiban

Csabaszabadi, 2011. október 22. – Emléktáblát avattak Csabaszabadiban 2011. október 22-én a település első postájának épületénél. Az emléktábla-avatás után postatörténeti kiállítás nyílt. A megemlékezés egy egész napos helyi program keretébe illeszkedett.

Csabaszabadi aránylag fiatal település. Ez az oka, hogy itt a II. világháború elején, 1940-ben nyílt postaügynökség. Megnyitásakor a település postája Beliczey major néven működött, majd Csabaszabadi pu. lett. 1973-ban, amikor Békéscsabához csatolták, Békéscsaba-Csabaszabadi feliratot tartalmazott a bélyegzője.

A posta megalakulásától a vasútállomással közös épületben működött. Kezdetben a postai munkát is a vasútállomáson dolgozók látták el.

csabaszabadi - beliczey-major posta03

Ebben az épületben működött egykor a posta és a  vasútállomás

1943-ban Szűcs Ferenc volt a posta alkalmazottja, 1948-ban már Süli Sándor állomásfőnök volt a csabaszabadi postaügynök. Az 1950-es évek elején a fiókposta forgalma emelkedett, ekkor Süli Sándor felesége lett a postavezető. Süli Sándorné postai munkaviszonya 1974-ben megszűnt, később közlekedési balesetben elhunyt. Süliné után átmenetileg rendszeres helyettesek látták el a postai teendőket, majd Sipiczki Mihályné lett a postavezető. Távozása után, 1977-től Himler Péterné kapott megbízást. Közben a fiókposta forgalma fokozatosan csökkent, ezért a nyitva tartást napi 4 órára korlátozták. Himlerné 1990-ig dolgozott Csabaszabadiban. Ez időben a Magyar Posta eladta épületét, és a posta megszüntetése is napirendre került. A helyi önkormányzat ekkor helyet adott, és anyagi áldozatot vállalt a posta megmentése érdekében. Postavezető Petrina Jánosné, majd Petrás Mihály lett.

2004-ben részben a technikai változások miatt – hiszen ekkor már automata távhívás volt – Csabaszabadiban, részben az alacsony forgalom, részben a 600 fő alatti lakosság és nem utolsó sorban a gyér forgalom miatt  megszűnt az állandó postahely. Azóta Békéscsaba 1. sz. Megyei Posta mobilszolgálata gondoskodik a Csabaszabadiban élők postai ellátásáról.

A Csabaszabadiért Egyesület, Csabaszabadi község Önkormányzata, valamint a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2011. október 22-én az egykori postahivatal emlékét felidéző és őrző, Szelekovszky László fafaragó által készített emléktába avatására és postatörténeti kiállítás megnyitására invitálta a falu lakosságát és az érdeklődőket. Az emléktáblát az egykori Beliczey-majori vasút- és postaépület falára helyezték el. Ugyanitt korábban már elhelyeztek a falu lakói egy emléktáblát, ami a Beliczey-majort értintő vasútvonalra emlékezteti az utókort (a vasútállomás sem működik ma már).

Csabaszabadi-meghivo-20111022

csszabadi-emleklap

A postai emléktábla avatásán nemcsak az egykori helyi postások voltak jelen, hanem a falu érdeklődő lakossága és a környék postásai is. Beszédet mondott Szeverényi Attiláné, Csabaszabadi polgármestere, valamint Illin József, Békéscsaba 1. sz. megyei posta vezetője.

Az emléktábla-avatás után postatörténeti kiállítás nyílt az Idősek Napközi Otthonának épületében. A kiállítást a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány adta, Verók István kiállításvezető mutatta be a nagy számú érdeklődőnek.

A Csabaszabadiért Egyesület, az Önkormányzat, a Békéscsabai Kistérségi Társulás, valamint a helyi Szlovák Önkormányzat – Kesjár Mátyás szervező segítségével – egész napos programot, valóságos falunapot szervezett a postai emléktábla-avatás köré. Tíz csapat részvételével kolbász- és hurkakészítő versenyt rendeztek, ami már délelőtt elkezdődött. Amíg a hurka-kolbász készült, az érdeklődő vendégek idegenvezetővel megtekinthették a falut, a kastélyt, az emlékparkot. Az emléktábla-avatás és a postatörténeti kiállítás-megnyitó után pedig hurka-kolbász kóstolás következett, amit jó hangulatú, zenés vigadalommal zártak a csabaszabadiak.