Közhasznúsági jelentés 2008

Az alábbiakban tesszük közzé alapítványunk 2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését.


A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány

közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

 

  1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 482 e Ft, a saját tőke 229eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

  1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

NCA pályázatból működési célra 2008. évben az alapítvány 100.000 Ft-ot kapott, ebből december 31-ig a felhasználásunk: 49.755 Ft. 2009. évre 50.245 Ft-ot hoztunk át, amelyet a megadott 2009. május 31. határidőig teljesen felhasználunk.

SZJA1%-os támogatásból 2008. évben alapítványunk 186.581 Ft bevételhez jutott, valamint a 2007. évi támogatásból további 100.160 Ft tartalékunk volt. (Összesen: 286.741 Ft)

Felhasználásunk 2008. évben a 2007. évi tartalékból 83.753 Ft volt, (ebből működésre 12.745 Ft 15,2 %) így 2008. évről 2009. évre 16.407 Ft 2007. évi tartalék és 186.581 Ft 2008. évi tartalék került át összesen 202.988 Ft, amelyet folyamatosan és költségtervünkhöz igazodóan használjuk fel.

2009 évre a fentekből összesen 253.233 Ft kötelezettség került áthozatalra.

  1. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A részletező adatokat az alapítvány működését 2008. évben támogatásokból finanszírozta, magánszemélyektől az alapítvány nem kapott támogatást. A működési költségeire csak az APEH által folyósított SZJA bevallás során felajánlott 1% (186.581 Ft) és pályázati úton elnyert (100.000 Ft) összeg nyújtott fedezetet, amelyek esetében csak a felhasználással egyidejűleg mutatjuk ki a bevételt, a fel nem használt összegeket kötelezettségként számoljuk el.

A 2008. évi veszteségként jelentkező 49 ezer Ft is ebből az elszámolásból adódik, mivel a 2007. évben támogatásokból vásárolt számítógép beszerzési értéke 2007. évi bevételként megjelent, de a következő években jelentkező értékcsökkenések fedezetére az alapítványnak felhasználáshoz nem kötött bevétele nem állt rendelkezésre.

  1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott ilyen célra kifizetést (4. sz. melléklet).

  1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az elmúlt évben összesen 286.581 Ft támogatást kaptunk különböző címen. Ez 34.177,- forinttal kevesebb, mint az előző évben. A minimális csökkentést a pénzbeli egyéni adományok elmaradása okozta, továbbá, hogy nem kaptunk célzott önkormányzati támogatatást. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az NCA támogatásból 24.990 forintból  alaptevékenységgel összefüggő beszerzést valósítottuk meg.

Az SZJA 1 % támogatásból 71.008 Ft összeggel  céljaink megvalósítását finanszíroztuk.

  1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítást 2008-ban nem számolt el. A kuratórium elnökségének tagjai és a felügyelő bizottság valamennyi tagja társadalmi munkában végezte tevékenységét. Az alapítvány könyvelését egyik aktivistánk szintén társadalmi munkában végezte ugyanúgy, mint azok a támogatóink, akik egy vagy több rendezvényen vállalnak ügyeletet, és őrzést a kiállításainkon.  2008-ban segítőink és tagjaink minden esetben saját költségen utaztak, illetve szállították egyik helyről a másik helyre a kiállításra kerülő anyagot. Megértették anyagi helyzetünket és elképzeléseinket, ezért egyetlen fillér sem került utazási költségként kifizetésre és elszámolásra. A takarékosság azonban nem nyújt fedezetet elkerülhetetlen működési költségek fedezetére. (Ezért a 6. számú melléklet üres.)

  1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1.Dokumentumok és tárgyak gyűjtése, rendezése

Alapvető célunk a posta történeti emlékeinek gyűjtése. Ennek érdekében igyekszünk az aktuális lehetőségeket kiaknázni. Szoros együttműködésben állunk a Postások Szakmai Egyesületével. Regionális látogatásaink során felkérjük a postásokat a múlt emlékeinek felkutatására, gyűjteményünknek történő felajánlásra. A jövőben különös hangsúlyt kívánunk fektetni a privatizálásra kerülő posták „hagyatékaira”, mely már nem vesz részt a napi operatív feladatok ellátásában. Tanácsadással kívánjuk a figyelmet az ilyen emlékek felismerésére irányítani. 2008. évben hat helyszínen fordultunk meg, nyújtottunk segítséget a postai hagyomány megőrzéséhez.

A fiatalok közül számosan támogatják munkánkat. Elsősorban a szakmai képzésben résztvevők érzik, tapasztalják fontosságunkat, ezért később számíthatunk önzetlen munkájukra a helyi postás közösségekben. Több mint 1500 óra önkéntes munkát végeznek aktivistáink, támogatóink.

Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Ez a komoly szakmai teljesítmény is hozzájárul Alapítványunk hírnevéhez, regionális és azon kívüli ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük támogatóink önmegvalósítását, látogatóinkat minél gazdagabb sikerélményhez juttatni.

7.2.Kiállítások megtartása

A Szentesi bemutatótermeinkben rendezett állandó kiállítás a látogatók igényéhez igazodva biztosítja egyének és csoportok részére a gyűjtemény megtekintését Idegenvezetést előzetes időpont egyeztetést követően, biztosítunk. Az állandó kiállítás mellett időszaki bemutatókat is szerveztünk. 2008. évben három ilyen kiállításra került sor, az egyik az állandó kiállítást kiegészítve Szentesen, ahol Kass János Kossuth díjas kiváló- és érdemes művész bélyegeit és bélyegterveit tekinthették meg az érdeklődök, a másodikat Kondoroson, ahol a helyi posta megalakulásának 130 évfordulója tiszteletére postatörténeti tárgyakból és okiratokból nyílt kiállítás. Decemberben az advent jegyében Gyulán bélyegkiállítást nyitottunk, amelyet négy hétig tekinthettek meg az érdeklődők. Kiállításainkat közel kétezren tekintették meg.

Gyűjteményünk jellege csak korlátozott módon teszi lehetővé a vándorkiállítások szervezését, ezért keressük, hogy a bemutatkozást miként tudnánk jobban mobilizálni.

7.3.Tudományos kutatás segítése:

Gyűjteményünk céljai között szerepel a tudományos kutatás segítése, mely két irányban bontakozik ki.

Egyrészt külső megkeresés érkezik a gyűjteményből kutatásra, mely leginkább szakdolgozatíráshoz történik. 2008. évben ilyen céllal, három alkalommal keresték meg Alapítványunkat.

Másrészt helytörténeti kutatók érdeklődnek településeik postamúltjáról. Többek között Csabacsűd, Csanádpalota, Nagyszénás, Pécska. Nem utolsó sorban említjük, hogy alapítványunkat többször éri olyan megtisztelés, hogy helyi, regionális vagy országos postatörténeti munkák megírásában működjünk közre. 2008. évben két felkérést kaptunk. Fentieken túlmenően együttműködünk a regionális civil mozgalommal, színesítve és gazdagítva annak palettáját a kölcsönös támogatásokkal.

Határozottan jónak mondható a helyi és regionális szervezetekkel való együttműködésünk.

7.4.Hagyományápolás:

Ennek keretében építünk a postai kötődésű aktív és nyugdíjas korú postásokra, akik nagy számban szívesen áldoznak a múlt emlékeinek megőrzésében. Előfordul olyan erős személyes kötődés a múlt emléktárgyához, hogy Alapítványunk csak előjegyzésben tudja tartani ezen tárgyak létezését.

Alapítványunk örömmel veszi azokat a megkereséseket, mely jeles évfordulók kapcsán ad lehetőséget helyi megemlékezésre. 2008. évben két alkalommal került ilyenre sor. Júniusban a Szegedi Közéleti Kávéház felkérésére többek között megemlékeztünk Nátly Józsefről az 1848. évi szabadságharc utolsó postaigazgatójáról, az első szegedi tájszótár szerzőjéről, majd októberben a Posta Világnaphoz kötődően volt megemlékezés, amely minden nagyobb posta számára alkalom a megemlékezésre a legjobbak kitüntetésére és visszapillantani a közeli vagy távolabbi múlt eseményeire.

Szeged, 2009. február 2.

Tóth László elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány Kuratóriuma 2009. február 4-én elfogadta.

Letölthető dökumentum: 2008. évi közhasznúsági jelentés