Kuratóriumi ülés, 2020. december 3.

Az évértékelő kuratóriumi ülés munkájába a koronavírus-helyzet miatt – a november 16-án kiküldött meghívónak megfelelően – a meghívottak saját otthonunkból Skype-on keresztül, online kapcsolódtak be, 3 fő pedig e-mail váltással vett részt az előterjesztések megvitatásában.

 

A kuratóriumi ülés napirendi témái:

1. Napirendi pontok ismertetése, elfogadása. Előadó: Tóth László elnök
2. Beszámoló az elmúlt 11 hónapban végzett munkáról. Előadó: Tóth László
3. Tájékoztató az 1-11. hónap pénzforgalmáról, az 1%-os felhasználások alakulásáról és a decemberi várható kiadásokról, valamint a 2021. évi pénzügyi terv. Előadó: Tóth László, készítette: Unginé Frányó Erika
4. A 2021. évben jubiláló és évfordulós posták listájának előterjesztése. Előadó: Verók István
5. Egyebek (Múltidéző 4 anyaggyűjtés, pályázat stb.)

Az éves munkáról szóló prezentációt a résztvevők az online kuratóriumi ülésen az elnök számítógépének képernyőkép-megosztásával követték nyomon.

Szóbeli kiegészítésében Tóth László elnök kiemelte, hogy 2020-ban a koronavírus miatt visszaesett a szentesi állandó kiállítást megtekintő látogatók száma. A korábbi évek 7-8 ezres látagószáma idén  2232-re csökkent. A vendégek most is el voltak ragadtatva a látottaktól, ami nagyban köszönhető a felkészült tárlatvezetőknek, elsősorban Verók Istvánnak, Labát Pál Lászlónak és Juhászné Pálnok Lenkének.

A vírushelyzet miatti korlátozások és a települési postatörténeti rendezvények elmaradása teret adott újabb ötletek megvalósításának, a szentesi kiállítás fejlesztésének. Így megállítótábla, új kiállítási vitrin, a látogatók fényképezkedéséhez életnagyságú „postás” fotóállvány készült. A gyereklátogatók a jövőben posta- és távközléstörténeti kirakókockákkal játszhatnak, aminek megvalósításában ororszlánrészt vállalt Borsos Ibolya. Megújításra kerültek a képeslap- és bélyegkiállítóterem bemutató eszközei (új plakáttartó állvány és asztali vitrin). Ugyanebbe a terembe nagyképernyős videólejátszó monitor is beszerzésre került.

Az alapítvány létrejöttének 15. évfordulójára alkalmi kiadványt készített Tóth László és Lovászi József. Az elmúlt másfél évtized munkáját, eseményeit, eredményeit összefoglaló, színes képekkel gazdagon illusztrált füzetet a Postai Világnaphoz kapcsolódva eljuttattuk a három megye minden körzeti postájához, és rajtuk keresztül mindazokra a településekre, ahol az elmúlt tíz évben ünnepséget és kiállítást rendeztek a helyi postanyitás jubileuma vagy kerek évfordulója alkalmából. Ezek személyes átadásában oroszlánrészt vállalt Tóth László (Békés és Csongrád-Csanád megye), Bács-Kiskun megyében pedig Bicskeiné Csányi Mária segített a személyes átadásban. Az átadást postatörténeti gyűjtő munka is kísérte. Az évfordulós füzetet köszönőlevéllel együtt eljuttattuk továbbá minden együttműködő partnerünkhöz, azokhoz a szervezetekhez, intézményekhez és személyekhez, amelyek/akik a munkánkat segítették az elmúlt 15 évben.

 

A 4. napirendi ponthoz a 2021-ben jubiláló és évfordulós posták listáját Verók István kurátor állította össze. Tóth László javasolta a kuratóriumnak, hogy a vírusveszély várható elhúzódása miatt az érintett posták vezetőinek tájékoztatása, ünnepségek, kiállítások ajánlása csak 2021 év első negyedévében történjen meg. Lovászi József indítványozta, hogy a város 325 éves postajubileumához érkező Kecskemét 1. és Szeged 1. posta vezetője már januárban kapjon tájékoztatást, hogy legyen idejük helyi postatörténeti kutatásra. A listát a többi posta itt a dapta.hu weboldalon is megtekintheti.

Tóth László tájékoztatta a résztvevőket, hogy folyamatban van a Múltidéző könyvsorozat 4. kötetének anyaggyűjtése. Két témakörben már kéziratot is kaptunk. Egyik a szentesi távírószolgálat történetét, másik Kalocsa Posta történetét dolgozza fel.

A kuratórium tagjai az előterjesztéseket egybehangzó támogató szavazatukkal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.