Kuratóriumi ülés, online, 2021. április 22.

2021. április 22-én ülést tartott a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma. A testületi ülésre a koronavírus járvány miatt online távértekezlet formájában került sor: mindenki saját otthonában csatlakozott az internetes kuratóriumi üléshez.

 

A kuratórium az alábbi napirendi témákat vitatta meg:

1. Napirendi pontok ismertetése, elfogadása. Ea: Tóth László
2. Egyszerűsített beszámoló és Közhasznúsági jelentés és mellékletének véleményezése, elfogadása Ea: Tóth László
3. 19 KOZ tervezet elfogadása és jóváhagyása. Ea: Tóth László
4. Egyebek (pályázati program megvalósítása, Múltidéző 4. kötet, jubileumi ünnepségek sorsa, stb.)

Az előterjesztésekhez Tóth László elnök mondott szóbeli kiegészítést. A Felügyelő Bizottságnak a pénzügyi beszámolóról szóló állásfoglalását Juhászné Pálnok Lenke, a bizottság tagja ismertette.

A kuratórium tagjai is elmondták véleményüket, javaslataikat, ezt követően pedig nyílt szavazással elfogadták az előterjesztéseket és az azokkal kapcsolatos határozati javaslatokat.