Módszertani útmutató postatörténet-kutatóknak

A postatörténeti kutatás időigényes munka. Hónapokig tart. Némi ismeret és gyakorlat szükséges hozzá. Az alábbi módszertani ajánlásokkal azoknak igyekszünk segíteni, akik szeretnék tudni, hol keressenek és hogyan találhatnak adatokat, információkat településük postájának történetéről.

 

I. Hagyományos kutatás

 

1) Könyvtárban, levéltárban őrzött sajtótermékek éves bekötött példányai, helytörténeti monográfiák, tanulmányok, egyéb kiadványok, visszaemlékezések, helytörténészek kutatásai, képeslapok, fényképek a postáról, postásokról.

2) Szemlekönyvek, esetleg régebbi betelt példányai, amelyek visszamaradtak a postán.

3) Postavezetői beszámolók, tájékoztatók, esetenként különböző helyeken: pl. Postaigazgatóság vezetői értekezletén, pártbizottság vagy városi tanács ülésén, párt- vagy szakszervezeti taggyűlésen, postai termelési tanácskozásokon, munkaértekezleteken. Ezeken az akkor aktuális fontos események hangzottak el. Értékes adatok lennének, ha megőrzésre kerültek (volna). Hátha az irattár mélyén lapulnak!

4) Korábbi postavezetők esetleges (KISOKOS!) feljegyzései a fontosabb eseményekről: pl. a posta építése, átalakítása, felújítása, támpontosítás, crossbar-központ, körzeti posta, IPH rendszer, mobil posta stb.

5) Idősebb munkatársak, nyugdíjas postások visszaemlékezései, kitüntetései, elismerései, fényképei (felkeresés, beszélgetés – az elhangzottak felhasználásához, megjelentetéséhez hozzájárulás kérése).

6) Kutatás alapítványunk Szentesen lévő kutatóbázisán

A gyűjteményünkben lévő Közlekedési- és Postai Szaknaptárakban, Postai Évkönyvekben, Postai Útmutatókban több évtizedből (1913-1948) megtalálhatók a kincstári hivatalok és hivatalvezetők nevei és fényképei, a beosztott dolgozók létszáma és névsora, a posta teljesítményadatai stb.

Vannak szemlekönyveink is. Az egykori hivatalvezetőket legkönnyebben szemlekönyvekből lehet kigyűjteni (ki mikor és kitől vette át a postahivatalt). Ha nincs szemlekönyv vagy más dokumentum, akkor idősebb postásoktól lehet információt szerezni.

1946-os, 1956-os és 1968-as kiadású megyei telefonkönyveink is vannak, ezekből a települések telefon-ellátottságról lehet információt szerezni.

Különféle regionális és országos postai újságok is vannak a gyűjteményünkben (sajnos nem teljes évjáratok), így például: Szocialista Posta, Postás Dolgozó, Szegedi Hírlevél, A Posta, Postás Magazin, A mi Postánk stb., hogy csak néhányat említsünk. Ezekben is akadhat információ egy-egy helyi postáról.

7) Ajánljuk még a MÚLTIDÉZŐ 1, 2, 3. kötetben megjelent tanulmányok megtekintését is. Akinek ezek papíralapon, könyv formájában nincsenek meg, a DAPTA honlapján, a „Kiadványaink” menüpontban, lapozható formában, online is olvashatja, link: https://dapta.hu/tema/kiadvanyaink/

A Múltidéző című kötetekből ötleteket lehet szerezni a témákkal és azok feldolgozásával kapcsolatban, a szerzők által felhasznált irodalom és források vonatkozásában. Gyakorlati mintákat lehet látni a felhasznált adatok, idézetek, hivatkozások, források lábjegyzetben történő feltüntetésének módszerére, képaláírásokra stb.

 

II. Online kutatás

 

Otthonról, kényelmesen, az Interneten is lehet ma már postatörténeti kutatást folytatni. Különösen nagyobb városok, községek postáiról vannak adatok. Az Internet segítségével könnyen lehet kutakodni például a Magyar Királyi Posta 1867-1948 között megjelent hivatalos közlönyeiben (a Postai Rendeletek Tárában, rövidítve PTR-ben), továbbá régi megyei, városi újságok digitalizált példányaiban, digitalizált levéltári dokumentumokban, lexikonokban, történelmi témájú kiadványokban.

Mindenképpen ajánjuk a kutatást a következő online adatbázisokban:

 

1. Postai Rendeletek Tára (1867-1948)

 

A Magyar Királyi Posta hivatalos közlönyeinek digitalizált anyaga igazi kincsesbánya. Könnyen kutatható Interneten.

Keresés ingyenes, indítható itt: http://apps.arcanum.hu/app/postamuzeum/

A keresőbe be kell ütni a település nevét, például: Makó, illetve amikor már több posta volt: Makó 1. Mindent kiad, ami Makó postával kapcsolatban a Postai Rendeletek Tárában megjelent. Számunkra felesleges dolgokat is (pl. távbeszélő-vonalak lajstromszámai stb.), de kiszűrhetők a felhasználható adatok. (A szűrés módszeréről lentebb írunk majd részletesen.)

 

2. Régi megyei/városi újságok, levéltári iratok

 

Keresés ingyenes, indítható a következő linkek valamelyikére kattintva:

A Könyvtárban a Gyűjtemények listáján a  „Helyi lapok, helytörténet” rovat kitűnő forráshely. A dél-alföldi megyék esetében javasolt oldalak a következők:

A megyei újságok után (vagy előtt) feltétlenül javasoljuk a https://hungaricana.hu/hu/ főoldalán is beütni a kulcsszavakat a keresőmezőbe:

Vagy keressen a https://library.hungaricana.hu/hu/ oldalon (mindkettő ugyanabban az adatbázisban keres):

Mint látható, a Könyvtárban több mint 16 millió oldalnyi forrásanyagban kereshetünk. Könnyen lehet benne információ bármelyik település postájáról, hiszen a megyei újságokon kívül itt digitalizált levéltári dokumentumokban, országos sajtóban, történelmi és helytörténeti könyvekben, tanulmánykötetekben is kereshetünk. Nagyobb településekről meglepően sok információt találhatunk.

Viszont nem mindegy, hogyan keresünk, milyen kulcsszavakat használunk, jól tudjuk-e a keresést a kutatásunk tárgyát képező konkrét postára fókuszálni! Ha nem, akkor rengeteg olyan oldalt is kapunk, amiken nem az általunk keresett postáról lesz szó.

Ha például a Makó posta kifejezésre keresünk, a találati lista fejlécében ezt látjuk: 19870 találat!

 

 

Tippek a sikeres kereséshez

 

Tehát ha így írjuk a keresőbe a két kulcsszót: Makó posta, akkor közel 20.000 találati oldal lesz a listán, köztük sok haszontalan is. Ugyanis a kereső kilistáz minden olyan dokumentum-oldalt, amelyen

   1. szerepel mind a két szó,
    de azokat is, ahol
   2. csak az egyik (Makó),
   3. vagy csak a másik (posta).

Elég sok időbe telne, mire egy ekkora „szénakazalban” megtalálnánk azokat a „gombostűket”, amiket keresünk. Szűkíteni kell tehát a keresést. A fő cél: eleve kizárni azokat az oldalakat, ahol csak az egyik, vagy csak a másik szó fordul elő.

 

Hogyan tudjuk kizárni a felesleges oldalakat?

 

Szűkítési lehetőségek a https://hungaricana.hu/hu/  vagy a https://library.hungaricana.hu/hu/ keresőjében:

 • Idézőjel közé rakjuk a két szót: „Makó posta”

126 találat – ez már kezelhető mennyiség.  A találati listára – az idézőjeles szűkítésnek köszönhetően – csak olyan oldalak kerülnek fel, amelyeken a két keresett szó egymás mellett áll, tehát biztos, hogy minden kilistázott oldalon a makói postáról (is) találunk valamilyen információt.

Azonban kimaradnak olyan oldalak, ahol a Makó és a posta szó nem szorosan egymás mellett áll, például: Makó város postája, a posta épülete Makón, postai kézbesítés Makón stb. Ezért érdemes tágabbra állítani a keresési fókuszt.

 • Tágabb keresés, például: Makó 8N posta

Ekkor olyan oldalak kerülnek a találati listára, amelyeken megtalálható mind a két kulcsszó, és közöttük 8 vagy annál kevesebb más szó található.

Az N elé rakott számjeggyel rugalmasan szűkíthetjük vagy tágíthatjuk a listát. Ez a módszer adja a leghasználhatóbb találati listát, érdemes kipróbálni. De vigyázat, ha nagyon szűkítünk, kimaradhatnak értékes információk! Ha nagyon tágítjuk a  két szó távolságát, akkor pedig sok felesleges oldal kerül a tatálati listára. Próbálgatni kell, melyik szám eredményezi a legjobb találatokat és a legkevesebb haszontalant!

A 8-as szám helyébe bármilyen kisebb számjegy írható, akár 1 vagy 0 is. 

Ha például a https://library.hungaricana.hu/hu/ nyitóoldalán (a közel 16 millió digitalizált oldalon) a posta 1N Makó kifejezéssel indítunk keresást, akkor a két kulcsszó közé legfeljebb 1 plusz szó ékelődhet be. Ezzel a kereséssel 232 találatot kapunk.

Nincs köztük a Postai Rendeletek Tára (PTR), de minden más igen, ami erre a kifejezésre a Hungaricana adatbázisában fellelhető (digitalizált újságcikkek, levéltári iratok, történelmi és helytörténeti kiadványok stb.).

A találati listájában azonban akad néhány, a makói posta szempontjából érdektelen oldal is, például „Makó Albert posta forgalmi igazgatóhelyettes”, vagy „Makó Györgyné postai és távírdai segédtiszt” nevét tartalmazó szöveg, mert benne van a Makó és a posta szó is, és közéjük csak egy plusz szó áll, a keresési feltételnek tehát megfelelnek.  Ettől eltekintve hasznos információk alkotják a találatok 90-95%-át.

Ha az N elé nullát (0) írunk, így: posta 0N Makó, akkor kizárólag olyan oldalak kerülnek a listára, amelyeknek a szövegében „Makó posta”, „makói posta”, „makói postán”, „posta Makón”, vagy ehhez hasonló változat található, vagyis nincs köztük más szó.

A posta 0N Makó formula a library.hungaricana.hu nyitóoldalán indított kereséssel 138 találatot kapunk, valamivel többet, mint amikor idézőjelbe tettük a kulcskifejezést. A 0N szűkítő helyett tehát használhatjuk az idézőjelbe tett keresést, de néhány találat kimaradhat.

Érdemes még tudni, hogy a Postamúzeum adattárában idézőjelbe rakott kifejezésre nem kapunk találatot! Ott a következő szűkítőket ajánlják:

 

 

3. Arcanum Kézikönyvtár

Részben ingyenes, részben előfizetős kutatási bázis.

 

a) Ingyenes keresés és hozzáférés a tartalomhoz

 

Link: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/

Ez a Makó posta kulcsszóval történő keresésre például 85 találatot listáz:

 

 

b) Találati lista ingyenes, tartalomhoz való hozzáférés előfizetéshez kötött

 

Link: https://adtplus.arcanum.hu/hu/

Ingyen lehet keresni, de csak listát kapunk, ha valamelyik kilistázott oldal tartalmát szeretnénk megnézni, az csak előfizetéssel lehetséges.

Magánszemélyeknek (kutatóknak) akár 24 órára, vagy 1 hónapra is elő lehet fizetni.

Előfizetés ezen az oldalon kezdeményezhető: https://www.arcanum.hu/hu/adt/elofizetes/ 

TIPP:

vannak nagyobb városi könyvtárak, levéltárak, amelyek előfizetői az Arcanum-nak, és olvasóik, kutatóik számára ingyenesen biztosítják a hozzáférést az előfizetéses tartalmakhoz. Érdeklődjön a legközelebbi könyvtárban, levéltárban!