Postatörténeti pályázat kiírása (2006)

Szeged, 2006. december 01. – A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány (DAPTA) kuratóriuma, továbbá a Postások Szakmai Egyesülete Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei tagcsoportjai közösen a Magyar Posta önálló nemzeti közintézménnyé válásának 140. évfordulója alkalmából POSTATÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT hirdetnek.

A pályázat célja, hogy a postaszolgálat dél-alföldi történetével kapcsolatos tények és emlékek ne merüljenek feledésbe, hanem fennmaradjanak az utókornak.

A pályaműveket a következő kategóriákban várjuk:

1. Postatörténeti tanulmányok

A pályaművek maximális terjedelme 30 gépelt oldal (mellékletek nélkül).

Lehetséges témakörök:
• Egy tájegység vagy település postai ellátásnak története
• Egy konkrét posta története
• A postatechnológia múltja és fejlődése
• A postahálózat múltja és fejlődése
• Postamesterek, postaügynökök a Dél-alföldön
• A kézbesítés története a Dél-alföldön
• Szabadon választott téma (postai szakoktatás, sport, kulturális tevékenység, stb) tanulmány-szerű bemutatása

2. Személyes emlékek, életutak bemutatása
• Neves postai személyiség életútjának bemutatása
• Egy postás dinasztia bemutatása
• Postás családok élete régen
• Postás kollektívák története

3. Visszaemlékezések, emlékiratok
• E kategóriában benyújtható olyan személyes visszaemlékezés, amely a szerző Magyar Postánál töltött éveiről, szakmai életútjáról szól.

4. Dokumentumgyűjtemények
• E kategóriában benyújtható pályázati anyagként olyan magángyűjtemény, amely a posta múltjával kapcsolatos írásos dokumentumokat, tárgyi emlékeket, fotókat tartalmaz.
• E kategóriában benyújtható olyan dokumentumlista (bibliográfia), amely adott tájegység, település postájának történetével kapcsolatban már megjelent történeti tanulmányokat, publikációkat, sajtóanyagokat, kutatható dokumentumokat tartalmazza (szerző, cím, megjelenés helye, időpontja, illetve a dokumentumok esetében megnevezés, lelőhely, azonosító adatok)

5. Tárgyi emlékek
• E kategóriában benyújtható olyan postatörténeti tárgy, vagy tárgyak csoportja, amelyek a dél-alföldi postatörténet szempontjából jelentőséggel bír.

A pályázaton részt vehetnek a Magyar Posta nyugállományú és aktív dolgozói, illetve családtagok, ismerősök, a postatörténet iránt érdeklődő magánszemélyek. Indulhatnak postai kollektívák is a pályázaton.

A pályázati anyagok leadásának határideje: 2007. augusztus 15.

A pályázati anyagokat a következő címre, illetve helyre kell eljuttatni:
Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány, Szentes 1 posta, 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 3.

A pályaműveken a szerzők jeligét tüntessenek fel, a szerzők (pályázók) személyes adatait a pályamunkával együtt, külön, zárt borítékban nyújtsák be! A borítékon kívülről a jelige legyen feltüntetve!

A pályázati anyagokat szakértőkből álló zsűri értékeli. Győzteseket kategóriánként hirdet a zsűri.

A legjobb pályamunkák felhasználásával postatörténeti emlékülést és kiállítást rendez a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány és a három megyei PSZE-tagcsoport az önálló Magyar Posta megalakulásának 140. évfordulója alkalmából 2007. október 9-ike körüli időszakban.

A legjobb írásos pályamunkákat a www.dapta.hu honlapon az alapítvány a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.

A zsűri által legjobbnak ítélt tanulmányok, visszaemlékezések, postatörténeti bibliográfiák szerzői, valamint a legérdekesebb tárgyi és dokumenetum-gyűjtemények beküldőit a pályázatot kiíró szervezetek jutalomban részesítik.

Szarvas, 2006. december 1.

Dél-Alfödi Postatörténeti Alapítvány nevében:
Tóth László kuratóriumi elnök

PSZE Bács-Kiskun megyei tagcsoportja nevében:
Apátiné Csorba Erzsébet elnök

PSZE Békés megyei tagcsoportja nevében:
Moráthné Fabinyi Gabriella elnök

PSZE Csongrád megyei tagcsoportja nevében:
Harnos Csaba elnök