Segédanyag postatörténet-kutatóknak, történetíróknak

Alapítványunk eddig három, tanulmányokat és visszaemlékezéseket tartalmazó kötetet publikált dél-alföldi települések postáinak múltjából, a Múltidéző könyvsorozatban, közel 1000 oldalnyi terjedelemben.

Összesen 48 szerző művét tettük közkinccsé, szám szerint 27 tanulmányt, 16 visszaemlékezést, 9 egyéb írást és 3 adattárat. Az írásművek 26 dél-alföldi város vagy község postatörténetét és 8 megszűnt, egykori Békés megyei kisposta emlékeit dolgozta fel.

Szentesi kutatóbázisunkkal, postatörténeti háttéranyagainkkal és szakmai tanácsainkkal segítettük számos település helytörténeti kutatójának munkáját, településtörténeti monográfiák postáról szóló fejezetének megírását.

Láttuk és tudjuk, hogy nem könnyű munkára vállalkozik az, aki egy település postájának egy- vagy többszáz éves múltját igyekszik feltárni, megírni. A kutatás és a tanulmányírás hónapokig tartó, kemény szellemi munka.

Tapasztaltuk, hogy ehhez nem elég a lelkesedés. Az is kell hozzá, de mellette a kutatás és tanulmányírás módszereinek ismeretére is szükség van. Főként azoknál, akik nem rutinos helytörténetíróként vágnak bele ebbe a munkába.

Ezért egy módszertani segédanyaggal is szeretnénk támogatást adni mindazoknak, akik kutatni kívánják postájuk történetét, és ha kitartó munkával kellő mennyiségű anyag gyűlt össze, meg is kívánják azt írni úgy, hogy publikálható legyen.

Ezúttal is bátorítunk mindenkit, aki kedvet érez saját lakóhelye postatörténetének kutatásához, feltárásához, feldolgozásához és megírásához, hogy vágjon bele ebbe a munkába – különösen ha postájuk megnyitásának kerek vagy jubileumi évfordulójára készülnek.

Az alábbiakban közzétett letölthető segédanyag megkönnyíti, hogy akik erre a nemes feladatra vállalkoznak, azok eredményesen tárják fel a postamúlt lassan feledésbe merülő, rejtett emlékeit, dokumentumait, és mindezt publikálható formátumban megírják a jelen és az utókor számára.

Szívesen támogatjuk ezt a munkát, és örömmel fogadjuk, ha alapítványunk kap egy példányt az elkészült kéziratból, postatörténeti  tanulmányból, személyes visszaemlékezésből, amivel gazdagítani tudjuk alapítványunk gyűjteményét.

 

LETÖLTHETŐ SEGÉDANYAG
A KUTATÁSHOZ, TANULMÁNYÍRÁSHOZ:

 

 

 

Sikeres kutató, feldolgozó és történetíró munkát kívánunk!