Szentesi diákok vetélkedője a postán

Szentes, 2013. június 13. – A tanév végeztéhez közeledve a szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola Szentesi Fontos Pontok címmel csapatversenyt hirdetett felsős diákjaira számára. A Fontos Pontok egyike a szentesi 1. sz posta és alapítványunk postatörténeti kiállítása volt.

2013. június 13-án 7.30-kor az iskolában eligazítással kezdődött a nap. Alapítványunkat Verók István a szentesi kiállítás vezetője képviselte az eligazításon. Megtudta a következőket: a KÉK csoport csapatai fognak majd a postára jönni, az első csapat 8.30-kor érkezik, és maximum 15 percet tartózkodhat a helyszínen, összesen 15 csapat folyamatos érkezésével kell számolni, egy-egy csapat 4-7 főből fog állni, és egy tanár vagy egy szülő fogja kísérni a tanulókat.

A diákcsoportok kódolt térképet kaptak, amelyen a fogadó állomás neve nem szerepelt, csak a kódja. A posta a KÁ-7-es bázis volt. A helyszínen Megyesi Józsefné, Juhászné Pálnok Lenke, Verók István és Tóth László fogadta az érkező diákcsoportokat. Minden csapat három feladatot kapott. Borítékot kellett szabályosan megcímezni, ajánlott levélhez feladóvevényt kiállítani és belföldi utalványon pénzt feladni. Az elérhető 100%-ból 63-nál rosszabb teljesítmény nem volt, igaz, 100% sem. Miközben a tanulók a feladatok megoldásával voltak elfoglalva a kísérők ízelítőt kaptak a postatörténeti kiállítás érdekességeiből. Sokan meglepetten vették tudomásul, milyen gazdag anyag látható a kiállításon. Több osztály tanára és néhány felnőtt ígéretet tett, hogy a jövő tanévben egy osztályfőnöki vagy rajzóra keretében visszatér.

Kellemesen és hasznosan telt el a nap. A tanulók ismeretei bővültek, visszajelzést kaptak azokról a hiányosságokról, amelyeket pótolniuk kell.

Dicséretes az a magatartás, melyet a diákok tanúsítottak, és megható volt az a lelkesedés, ahogyan a feladatok megoldásához viszonyultak. Öröm volt számunkra, hogy segítői és részesei lehettünk ennek az oktató-nevelő rendezvénynek.