Tájékoztató a 2007. évi SZJA 1% felajánlások felhasználásáról

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 2006-os személyi jövedelemadójuk bevallásakor (2007-ben) adójuk 1%-ával támogatták a postatörténeti emlékek megőrzését és további hasznosítását! A felajánlott összeg felhasználásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Kimutatás 

a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány, mint kedvezményezett részére, az adózók rendelkezése nyomán 2007. évben átutalt 1%-os támogatás tárgyévi felhasználásáról

2007. év

 Kapott támogatás:  182.758,- forint

Felhasználás
Anyag ktg. 2.800,-
Posta ktg. 7.321.-
Anyagi szolg. 12.000,-
Banki ktg.   3.175,-
Dapta honlap 3.600,-
Szállítás (saját szgk) 3.802,-
Tárgyi eszköz 49.900,-
Összes felhasználás: 82.598,-
Tartalékolás: 100.160,-

 

 

A 82.598,- forint kiadásból 10.496 forintot működésre fordítottunk 72.102 forintot pedig az alapszabályzatunkban megfogalmazott célok végrehajtására.  Ez azt jelenti, hogy a működési kiadásunk 12,7 % volt, amely jóval a jogszabályi 30%-os határérték alatt maradt.
A tartalékolást 2008. évi működési és célszerinti kiadásainkra kívánjuk fordítani, mert a 2008. és 2009. évi 1%-ból 2010-ben egy postatörténeti kiadvány megjelentetését szeretnénk fedezni.

A tárgyi eszköz beszerzés kiadási tétele volt a legmagasabb, amelyet egy számítógép vásárlásához használtunk fel az NCA pályázaton nyert 100.000 forintos vissza nem térítendő támogatás kiegészítésére. Ezzel lehetőségünk nyílt az eszközleltárt számítógépen nyilvántartani.