Tájékoztató a 2010. évi SZJA 1% felajánlások felhasználásáról

A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány működésének támogatására felajánlották. A kuratórium az alábbiakban ad tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.

A 2010-ben befolyt 223.196 forintból nem használtunk fel egyetlen forintot sem.

A 2009. évi 209.888 forint tartalékból részleges felhasználásunk (154.755 Ft) volt, a 2008. évről tartalékolt 43.180 forintot pedig teljes egészében felhasználtuk 2010. június végéig, így összesen 213.665 Ft.

A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

                                             2010. évi felhaszn.    2011. évi felhaszn.            Együtt
                                             Cél szerint   Működés   Cél szerint   Működés
Anyag ktg.                                   2000        17680
Papír, írószer, nyomt.                                   17680
Egyéb anyag ktg.                         2000
Igénybevett anyagjell. szolg.      105100                                        2445
Posta ktg.                                    2100                                          570
Nyomdai ktg.                              87000
CD-írás                                                                                       1875
Képkeretezés                             16000
Egyéb szolgáltatások                                    1230                         5220
Banki ktg:                                                   1230                         5220
DAPTA honlap:
Reklám, propaganda:
Személyi jellegű
Utazási ktg. szgk.                     30220                                           6835
Tárgyi eszköz:
100 eFt alatti eszköz                                                 42935
Összesen:                               137320       18910      42935          14500                     213665

Fenti összegből 2010. június végéig 33.410 Ft működéssel (15,6%) 180.255 Ft (84,4%) pedig a célszerinti feladataink végrehajtásával kapcsolatban merült fel.

  1. 06.30-n 262.599 forint tartalékunk volt az elkövetkező időszak feladataira.  2009. éviből 39.403 forint, valamint a 2010. évi 223.196 forint.

Külön köszönet azoknak, akik a jövő években is adóbevallásukban az 1%-os felajánlást alapítványunk részére teszik majd meg.  A befolyó támogatás teljes egészében a kiállítás bővítésére, a múlt emlékeinek megőrzésére, és az alapítvány műkőkésére kerül felhasználásra, mert Alapítványunk valamennyi tisztségviselője társadalmi munkában végzi tevékenységét.

A jövőben is várjuk munkánk segítését, és az 1%-os támogatás felajánlásokat!

Szeged, 2011. szeptember 30.

Tóth László kuratóriumi elnök sk.