150 éves postáját ünnepelte Tiszakécske

Tiszakécske, 2016. augusztus 19.  – Százötven éve megnyitott postáját ünnepelte Tiszakécske. A jubileumi rendezvényt a város postásai szervezték, alapítványunk posta- és bélyegtörténeti kiállítással járult hozzá az emlékezéshez.

Meghívó

20160819-Tiszakecske-150-meghivo-webre

Ünnepi megemlékezés és kiállítás

Postatkürtszó jelezte az ünnepség kezdetét. Az 1800-as évekbeli postakürt-dallamot Szőke Ferenc zenetanár szólaltatta meg. A résztvevőket Nagy Lászlóné, Tiszakécske 1. sz. posta vezetője üdvözölte. Rövid köszöntőt mondott Tóth János, a város polgármestere, majd átadta a szót Ötvös Tamásnak, a Magyar Posta Kelet-Magyaroszági Területi Igazgatósága osztályvezetőjének, aki a Magyar Posta múltjáról és jelenéről beszélt, beleszőve az ókécskei-újkécskei-tiszakécskei posta történetének egy-egy érdekes epizódját is, méltatva és megköszönve a mindenkori helyi postások áldozatos munkáját. Kovács Ernő, bács-kiskun megyei kormánymegbízott helyi gyermekkori emlékeit is felidézve méltatta a postások áldozatos munkáját, emberségét, és semmi mással nem pótolható szerepüket a helyi közösségek és emberek életében.

Az ünnepi megemlékezést postás szülők versmondó gyerekeinek előadása, kürt- és trombitaszólók és a tiszakécskei néptáncsoport hangulatos műsora foglalta színes keretbe.

A posta- és bélyegtörténeti kiállításhoz – amely szeptember 9-ig tekinthető meg a művelődési központ nyitvatartási idejében – Tóth László, alapítványunk elnöke mondott bevezetőt. Kiállítási anyagunk a magyar posta és a hazai bélyegkiadás történetét mutatja be, valamint Kass János grafikusművész bélyegeiből és bélyeggrafikáiból ad ízelítőt. A kiállítás másik fele helytörténeti jellegű, anyagát a kécskei postások és helytörténeti gyűjtők rakták össze, ízléses formában mutatva be, milyen volt régen Ókécske és Újkécske, a két település postája, milyenek voltak a régi postai képeslapok, befizetési csekkek. Láthat a közönség kécskei postaépületekről és postásokról készült fotókat, újságcikkekkel.

Az ünnepi megemlékezés végén a kécskei postások hatalmas és felettéb finom jubileumi tortával lepték meg a résztvevőket. A közönség soraiban a helyi posta több régi vezetője és dolgozója mellett a dél-alföld három megyéjéből érkezett vendégek is jelen voltak. A rendezvény egyebek mellett alkalmat adott rég nem látott kollégák, ismerősök örömteli találkozásának is.

Képek az ünnepségről

Képek a kiállításról

Videó a rendezvényről

Média-visszhang

Kécskei Újság, 2016. aug. 10.

alfoldiregiomagazin.hu, 2016. aug. 16.

lcafe.hu, 2016. aug. 21.

Facebook/lcafe.hu, 2016. aug. 21.

YouTube.hu, 2016. aug. 22.

kecskeikronika.hu, 2016. aug. 25. 

A tiszakécskei posta története

(Forrás: Magyar. kir. Posta és Távirdai Rendeletek Tára -a továbbiakban PRT -, valamint országos közlekedési és postai szaknaptárak, szaknévsorok az 1867-1948 közötti évtizedekből. Az adatokat gyűjtötte: Verók István, Tóth László, Lovászi József)

Új-Kécskén 1866-ban nyílt posta, ami – nem ugyanabban az épületben, de – azóta is folyamatosan működik. Újkécskét a hazai távíróhálózatba 1902-ben, a telefonhálózatba 1908-ban kapcsolták be.

Ó-Kécskén később, 1885-ben nyitottak postát, de 1889-ben bezárták, majd 1891-ben újranyitották. 1912-től lehetett a helyi lakosoknak a postáról telefonálni. Ez a posta 2007-ben zárt be végleg.

Új-Kécske posta feladata volt a környező külterületek és kisebb falvak postai ellátása is. 1876-tól működési területéhez tartozott Csámpa, 1877-1883 között Kocsér (ahol 1883-ban nyílt önálló posta), 1866-1885 és 1889-1891 között Ókécske. 1898-ban Tisza-Ugh helyett Új-Kécske lett Kerekdomb és – Cibakházát felváltva – Tisza-Inoka utolsó távírdája. Ugyanebben az évben Új-kécske megkapta Puszta-Kővágó tanyaközpont ellátásának feladatát is. 1899-ben a Kerekdombi csárda és a Hajóállomás postai ellátása is az újkécskei postások feladata lett.

1900-ban Ó-Kécske és Új-Kécske nevének írásmódja Ókécske és Újkécske formátumra változott, ennek megfelelően módosult a posta neve is.

1902. július 18–án kezdte meg működését Újkécske postahivatalban a távírda, ami az ókécskei lakosok számára is biztosította a táviratok helyi feladását.

1902-től Ó-Bög postai ellátását Újkécskétől az újonnan megnyitott új-bögi postahivatal vette át.

1908-ban Újkécske posta vette át Tiszaföldvár postájától Vezseny távíratainak közvetítését.

1908. október 19-én kapcsolták be Újkécske postát a belföldi helyközi távbeszélő-forgalomba.

Az 1920-30-as években többször hirdette a postai rendeletek tárában (PRT) egy-egy újkécskei postakiadó, hogy más postán szeretne állást vállalni.

1940-ben központi pályázati hirdetmény jelent meg a PRT-ben, ami szerint Újkécske I. osztályú posta-, távíró- és távbeszélő hivatal élére postamestert keresnek. Évi járandósága a posta fenntartására 11.982 pengő lenne, 1620 pengő szállítási és 1440 pengő kézbesítési átalányt kapna, a postaanyagot Újkécske pályaudvarra kellene szállítania naponta négyszer, a távolság 1,45 km.

1942-44 között több alkalommal hirdettek a PRT-ben ókécskei és újkécskei postakiadói állást.

A két posta közül mindig az újkécskei volt a nagyobb forgalmú postahely. 1943-ban például az újkécskei postamesterség 260.180 munkaegységet teljesített, az ókécskei postamesterség teljesítménye ezzel szemben csak 49.888 munkaegység volt.

1950-ben Ó- és Újkécske Tiszakécske néven egyesült. Mindkét településrészben megmaradt a posta, az ókécskei  2007-ben zárt be véglegesen.

Ma közigazgatásilag Tiszakécskéhez tartozik Tiszabög is, ahol 1902-ben nyílt posta Új-Bög néven, mikor még önálló volt a település. Napjainkban Tiszakécske 2-Tiszabög néven működik kisposta ebben a városrészben.

Postamesterek

Az 1867-1950 közötti időszakra vonatkozóan a Magyar Kir. Posta és Távírdai Rendeletek Tára (továbbiakban PRT) egyes lapszámaiban, valamint az 1890-1948 között megjelent országos közlekedési és postás szaknaptárakban kerestük kécskei postamesterek nevét. Sajnos, kécskei postamesterek nevével ritkán lehet ebben a forrásanyagban találkozni, és akinek rábukkantunk a nevére, a működése teljes időtartama annak se mindig állapítható meg. Az alábbi névsor így hiányos, kiegészítését kécskei helytörténeti kutatóknak ajánljuk.

Amit a PRT és országos szaknévsorok alapján tudni lehet:

1880-ban Új-Kécskén Lakos Gyula volt a postamester (lakása leégett, megsegítésére országos gyűjtést hirdetett a Magyar kir. Posta).

1889-ben Új-Kécskére Török Elemért nevezték ki postamesternek.

1891-ben Ó-Kécskére Krick Irén nyert postamesteri kinevezést.

1913-ban Új-Kécskén Török Elemérné, szül. Dósa Julianna lett a postamester. 1914-ben is Török Elemérné szerepel postamesterként az aktuális országos szaknévsorban.

1914-ben Ókécskén Szalay Ida a postamester.

1930-1944 között özv. Ebner Gyuláné, ókécskei postamester nevével találkoztunk az országos postás szaknévsorokban, ezen kívül egy közleményben is szerepelt a PRT-ben (rádióelőfizetők gyűjtéséért vezérigazgatósági jutalmat kapott).

1931-ben a postamester Pataki Józsefné, szül. báró Györffy Berta. Nevével 1939-ig találkoztunk az országos postás szaknévsorokban.

1941-1948 között Prázovszky-Kiss Ernő újkécskei postamester neve olvasható a postás szaknévsorokban.

1947-ben Kopasz Sándor ókécskei postamester neve szerepel az aktuális országos szaknévsorban.

Postai dolgozók 1950 előtt

A postamesterek mellett dolgozó alkalmazottak nevével nagyon ritkán találkoztunk a PRT-ben és a szaknévsorokban. A fellelt nevek a következők:

Hoffer Erzsébet kiadó (1927-ig dolgozott Újkécske postán).

Nagy Imre kiadó (1928-ban hirdetett a PRT-ben, hogy Újkécske helyett más postán vállalna kiadói állást).

Verebély Rózsa kiadó (1928-29-ben hirdetett a PRT-ben, hogy Újkécske helyett más postán vállalna kiadói állást).

Makány … kiadó, Ókécske (1929-ben rádióelőfizetők gyűjtéséért vezérigazgatósági jutalmat kapott).

Hersits János kiadó, Újkécske (1931-ben a PRT-ben hirdetett, hogy Újkécske helyett más postán vállalna állást, és még ebben az évben Öregcsertő postamesterévé nevezték ki).

Madarász Lajos postaküldönc, kézbesítő, Ókécske (1940-ben a nehéz téli időben végzett munkájáért vezérigazgatói elismerést kapott)

Szemelvények a M. Kir. Posta és Távírdai Rendeletek Tárából (1948-ig)

pdf-ikon

Adatok Tiszakécske posta történetéhez

Postavezetők 1950 után

Újkécske település – és így a posta neve is – 1950-ben Tiszakécskére változott. A postavezetők alábbi névsora sem teljes, kiegészítő és pontosító adatokat köszönettel fogadunk.

Fekete Ilona          1950-es évektől kb. 1970-ig (?)

Végi Jenő                 1970 (?) – 1972

Olajos Imre            1972-1975

Angyal Jánosné     1975-1992

Laczkó Erzsébet (Karabélyosné, majd Zobokiné férjezett vezetéknévvel) 1992-2007

Rácz Erika               2007-2008

Nagy Lászlóné      2009-től…

2002-ben Tiszakécske 2-Tiszabög postavezetője Rácz Erika

Tiszakécske fiókposta vezetője Szentesi Szilvia

2010-ben Tiszakécske 2–Tiszabög postának nem volt kinevezett vezetője

Tiszakécske fiókposta 2007-ben megszűnt

2015-ben Tiszakécske 2-Tiszabög vezetője Pusztai Erika

Postai épületek

A tiszakécskei posta az elmúlt 150 év alatt több helyen üzemelt. 1975-ben adták át a jelenlegi postaépületet.  A belső berendezés az akkori kor szerint modernek számított. Öt felvételi munkahely és a főpénztár állt az ügyfelek rendelkezésére, valamint a csomagfeladás az első munkahely előtt volt biztosítva.

Tiszakécske 1. sz. posta 1975-ben

A képeket Olajos Imre, a posta egykori vezetője bocsátotta rendelkezésünkre.

1975-Tiszakécske posta ügyféltere

Az új felvételi terem (1975)

Tiszakécske posta felvételi dolgozói

Elkezdődött a munka az új postán (1975)

Tiszakécske 1. sz. posta épülete ma

Tiszakecske-posta-Google-SteetView

Tiszakécske 1. sz. posta épülete (Google-fotó)

20160819-Tiszakecske-posta-150-eves-P1190230

Az ünneplő kécskei postások (2016. 08. 19.)