A Magyar Posta kronológiája 1990-2010

Forrás: Két évtizedünk. Szerk. Lovászi József, Kiad. Hírközlési Múzeumi Alapítvány, Bp. 2010.

1990. jan. 1.

A közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter 1989. dec. 20-án kelt 965.290/1989. számú létesítő határozata alapján, a távközléstől és a műsorszórástól való szétválással, 1990. január 1-jével létrejött a Magyar Posta Vállalat. Ezzel egy időben megalakult a Magyar Távközlési Vállalat (MATÁV), valamint a Magyar Műsorszóró Vállalat (későbbi neve Antenna Hungária).

1990. jan. 1.

A három utódvállalat létrehozta a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítványt.

1990. ápr.

A Posta című, korábbi hírközlési és postai szaklap helyett megjelent az Új Posta Magazin.

1990. szept.

Üzembe állt az NEC levélfeldolgozó rendszer (a korábbi Toshiba feldolgozó-gépsor helyett).

1990

A Magyar Posta a CEPT rendes tagjává vált.

1991. jan. 1.

Megalakult a Magyar Posta Hírlap-kereskedelmi Igazgatósága a hírlapárusítás szervezésére, irányítására.

1991

Megkezdődött a postai járműpark korszerűsítése.

1991

Informatikai fejlesztések: közel 220 postán a hátravont naplózó rendszert, 80 postán az ún. Egri Felvételi Rendszert vezették be.

1991

Megalakult a Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány

1991

Megalakult a Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány

1992. jan. 23.

Megalakult a Postások Szakmai Egyesülete (PSZE).

1992. márc. 30.

Megszületett az utódvállalatok vagyonmegosztásra vonatkozó részletes megállapodása.

1992. júl. 1.

Bevezették a Belföldi EMS Gyorsposta szolgáltatást. (A Nemzetközi EMS Gyorsposta már 1985. július 1. óta működött.)

1992. júl. 1.

Bemutatták a nyilvánosságnak a Magyar Posta új logóját, arculati terveit (a logó általános használatát 1994. szeptember 30-ával rendelték el).

1992

2000 postahelyet elláttak számítógép-alapú pénztárgépekkel.

1992

A hírlapárusok postai munkavállalóból önálló kiskereskedőkké váltak.

1993. jan. 1.

Megalakult az EMS Szolgáltatási Üzletág.

1993. jan. 1.

A Magyar Posta a világon elsők között alkalmazott vonalkódtechnikát a nemzetközi küldemények feldolgozásában.

1993. jan. 12.

Megalakult a PostEurop, az Európai Postai Közszolgálati Üzemeltetők Egyesülete. A Magyar Posta is az alapítók között volt.

1993. ápr. 20-22.

Az UPU felkérésére a Magyar Posta nemzetközi posta-vezérigazgatói értekezletet rendezett Budapesten.

1993. júl. 15.

Új formaruhát kaptak a postás dolgozók.

1993

Megkezdték működésüket az első postaügynökségek.

1993. nov. 1.

A Magyar Posta leányvállalataként megalakult a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Társaság (NHT).

1993. nov. 28.

Elsőként Nagykarácsonyban szerelték fel postaépületre az új arculati elemeket.

1993. dec. 31.

Hét regionális, postai tulajdonú hírlap-nagykereskedelmi részvénytársaság alakult (HÍRKER, BUVIHÍR, DÉLHÍR, ÉSZAKHÍR, PANNONHÍR, RÁBAHÍR, RÓNAHÍR). A járműjavítás postai tulajdonú kft-kbe szerveződött.

1994. jan. 1..

A Magyar Posta részvénytársasággá alakult.

1994. jan. 1.

Bevezették a Napi Pénztárjelentés Rendszerét (NER).

1994. jan. 1.

A megyei napilapok leváltak a postai hírlapterjesztési rendszerről.

1995. jan. 1.

Megalakult a Hírlapüzletági Igazgatóság.

1995. okt. 9.

Ekkor adományozták először az Év Postása kitüntető címet

1996. jan. 1.

Új típusú, egységes bizonylatokat vezettek be a pénzforgalomban (sárga csekkek), valamint technológiai váltás történt a bizonylatok feldolgozásában (Kleindienst rendszer).

1996

Az első postamesterek megbízása.

1996

Megalakult a Postás Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár.

1997. febr. 7.

Bejegyezték a www.posta.hu internetes domain-nevet.

1997

Megkezdődött a POS-terminálok telepítése a postahelyeken.

1997

Megszűnt a felsőfokú tiszti- és középfokú segédtiszti tanfolyam.

1997. dec. 15.

Az Európai Parlament és a Tanács kibocsátotta a postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó 97/67/EK irányelvét.

1997 végén

Megszűnt az utolsó kézi-kapcsolású távbeszélőközpont.

1998. jan. 1.

Megkezdte működését a Postás Magánnyugdíjpénztár.

1998 jan.

Megkezdődött az Elektronikus Posta Központ (EPK) éles üzemeltetése.

1998. ápr. 24.

A Magyar Posta eladta a hírlap-kereskedelmi leányvállalatait (az értékesítési szerződés aláírásának napja).

1998. szept. 16.

Aláírták az ún. Brüsszeli Egyezményt a PostEurop és az EU-csatlakozás előtt álló országok tagpostái között az EU postai direktívájában előírt kötelezettségek teljesítésének elősegítésére.

1998

A Nyugati pályaudvaron megszűnt a postavonati kiszolgálás.

1999 jan.

Megjelent az „A Postás” című újság (a korábbi Posta Magazin helyett)

1999. márc. 05.

A Küldetés Napja – a küldetés kommunikációjának nyitó rendezvénye

1999

A nemzetközi vasúti mozgópostákat közúti járatokkal váltották fel. Utolsóként a Budapest–Bécs közötti 18-as mozgóposta szűnt meg.

1999

A Magyar Postánál bevezették az SAP vállalatirányítási informatikai rendszert.

1999

Teljesen átalakult az oktatási rendszer és a képzési technológia. Bevezették a modulokból álló képzési rendszert.

2000

A Magyar Posta ettől az évtől tagja a KÖVET – Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért nevű szervezetnek.

2000. szept. 01.

Az Ormánság 22 kistelepülésén mobil postai ellátást vezetett be a Pécsi Postaigazgatóság.

2000. dec.

Megkezdődött az IPH back office rendszer telepítése.

2001. márc. 01.

Az első ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány megszerzése a Magyar Postánál.

2001. máj. 14.

A Magyar Posta vezetői bemutatták a lehetséges felhasználóknak a TETRA mobilkommunikációs rendszer működését.

2001

Megjelent a Magyar Posta első környezetpolitikája és környezetvédelmi jelentése.

2001. jún. 20.

Kormányzati döntés született arról, hogy a Magyar Posta 10 évre koncessziós jogot kap egy hivatalos elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére.

2001. júl. 20.

Kormányhatározat született a Postabank és Takarékpénztár Rt. állami tulajdonban lévő részvényeinek a Magyar Posta részére történő átadásáról. – 2187/2001. (VII.20.) Korm. hat.

2001. nov.

Megkezdődött az IPH front office rendszer telepítése.

2001. dec. 12.

Aláírták a Magyar Posta és az Eurogiro együttműködési megállapodását.

2001. dec. 23.

Hatályba lépett a hírközlési törvény, amely a magyar postai szabályozást összhangba hozta az EU-direktívával.

2002. jan. 1.

Központosították a biztonság, az informatika, az ingatlangazdálkodás és a beszerzés területi szervezeteit.

2002. jan. 1.

A Magyar Posta az International Post Corporation (IPC) társult tagja lett (2007 januárja óta rendes tag).

2002. márc. 14.

Felavatták az első közvetlen banki csatlakozással ellátott postai munkahelyet (Ózd 1-es postán). Ezzel megkezdődött az on-line lakossági folyószámla szolgáltatás a postákon.

2002. ápr. 3.

Kísérleti jelleggel 9 elektromos meghajtású járművet helyeztek üzembe műemléki védettségű városrészekben kézbesítési feladatokra (Budai vár, Debrecen, Pécs).

2002

Megjelentek a nagyobb postahelyeken az első ügyfélhívó berendezések.

2002

Bekapcsolódott a Magyar Posta az IPC minőségbiztosításai rendszerébe. Ettől az évtől alkalmaztak a nemzetközi átfutási idő mérésére rádiófrekvenciás diagnosztikai eszközöket, amelyeket 2004-től a belföldi átfutási idő mérésére is használnak.

2002. júl. 27-től

A Magyar Posta tulajdonosi jogait az állam nevében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (2007-től Zrt.) gyakorolja.

2002. okt. 01.

Megváltozott a vállalati lap neve: korábban „A Postás” volt, ettől kezdve „Postás” lett.

2002. dec. 31.

Központi Régió Igazgatóság néven összevonták a Budapesti és a Budapest-vidéki Postaigazgatóságot.

2003. jan. 1.

Az eddigi 350 gr-ról 100 gr-ra csökkent az egyetemes szolgáltató számára fenntartott levélküldemények súlyhatára.

2003. jan. 1.

Megkezdte piaci működését a Magyar Posta Biztosító és a Magyar Posta Életbiztosító.

2003. ápr.

A posta vezetése meghirdette a Modernizációs Programot.

2003. okt. 1.

Megkezdte működését a Postások a Postásokért Alapítvány.

2003. nov. 5.

Megnyílt az első önkiszolgáló postabolt Pécs 1. postán.

2003. dec. 17.

A Posta Oktatási Központ akkreditált felnőttképzési intézmény és Nemzetközi ECDL Vizsgaközpont lett.

2003. dec.  31.

Megszűnt a korábbi hat regionális postaigazgatóság. Megmaradt feladatkörüket három területi igazgatóság vette át (Központi, Nyugat-magyarországi  és Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság)

2003-2004

Az ország területén 350 új mobil posta kezdte meg működését.

2004. jan. 1.

Hatályba lépett a 2003. évi CI. törvény a postai szolgáltatásokról.

2004. márc. 1.

Megkezdte éles üzemű működését az Országos Logisztikai Központ Budaörsön.

2004. márc. 14.

Bevezették az elsőbbségi levél kategóriát.

2004. máj. 01.

Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. A Magyar Posta az egész országra kiterjesztette a postacsomagok házhoz kézbesítését.

2004. jún. 26.

Megszűnt a belföldi vasúti postaszállítás.

2004

Átalakult a Magyar Posta teljes logisztikai (szállítási, feldolgozási) rendszere.

2004

A Magyar Posta csatlakozott a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) munkájához

2004. aug. 12.

Megjelent az első magyar személyes bélyeg.

2004. okt. 9.

Új nívódíjakkal bővült a szakmai elismerések köre: az Év Értékesítője, az Év Kézbesítője, az Év Postavezetője

2004. nov. 23.

Hazánkban megalakult a Postai Alágazati Párbeszéd Bizottság

2005. jan. 1.

A Magyar Posta csatlakozott a fejlett postákat tömörítő „REIMS” végdíj-elszámolási rendszerhez

2005

Megkezdődött az Elektronikus Értesítési Rendszer (e-ÉRT) működése.

2005

200 postán megjelentek az első online banki szolgáltatások (a posták száma 2007-ig 326-ra bővült).

2005

Megkezdődött az ISO 9001 szabvány szerint, független tanúsító szervezet által rendszeresen felülvizsgált Minőségirányítási Rendszer kiépítése.

2005

Postai modernizációs kulcsképzési programot szerveztek.

2005

Megalakult a Postás Egészségpénztár.

2005

Bevezették a Választható Béren Kívüli Juttatások (VBKJ) rendszerét.

2006. jan. 1.

50 grammra csökkent az egyetemes szolgáltató számára fenntartott levélküldemények súlyhatára.

2006. máj.

Elindult országjáró útjára a Magyar Posta mobil nőgyógyászati szűrőkamionja.

2007. jan. 1.

Bevezették a postahelyek üzleti szempontú tipizálási rendszerét.

2007. jan. 1.

A Magyar Posta elveszítette az előfizetéses országos napilap piac közel 95  százalékát. Megszűnt a Hírlap Üzletág.

2007. jan. 1.

Megalakult a Posta Kézbesítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2007

A jogszabályi előírásokat betartva megszűnt 105 kisforgalmú, gazdaságtalan posta. Megszűntek a teleposta-házi szolgáltatások.

2007

Megkezdődött az „A” típusú (nagy) posták nyitott pultossá alakítása.

2007

Lakossági életmód-adatbázis hozott létre a Magyar Posta.

2007

A 102 legnagyobb forgalmú on-line postahelyen pénzügyi tanácsadó munkahelyeket alakítottak ki.

2007

Bevezették a csomagolt élelmiszerek postai forgalmazását támogató élelmiszer-biztonsági HACCP-rendszert.

2007

Megszületett a Magyar Posta első felelősségvállalási (CSR) stratégiája.

2007 okt.

Megkezdődött a Postapartner Program (kisforgalmú posták üzemeltetésének vállalkozásba adása). A folyamat befejezése 2010-ben várható.

2007 nov. – 2008 márc.

A vezérigazgatóság a Krisztina körútról a Dunavirág utcai irodaépületbe költözött.

2008

A Magyar Posta bevezette a Vállalkozói Ügyfélkártyát.

2008. júl. 1.

2008. július 1-jétől a Magyar Posta – a közép-kelet európai régióban egyedülálló módon – ügyfélszegmens-alapú értékesítési szervezetet hozott létre.

2008. nov.

Megjelent a Magyar Posta első fenntarthatósági jelentése.

2009. júl.

Szigetváron átadták az Országos Logisztikai Központ kihelyezett videokódoló üzemét.